Порциліс® РРСС

Вакцина жива ліофілізована з розчинником проти репродуктивно-респіраторного синдрому свиней.

Склад
Кожна доза вакцини містить не менше ніж 104,0 ТЦД50 атенуйованого вірусу РРСС, штам DV.
До складу вакцини також входять сахароза, бичачий сироватковий альбумін, калій дигідроген фосфат, натрій фосфат дигідрат, мононатрій глютамат – до 1 мл.

Фармацевтична форма
Вакцина – ліофілізат.

Імунобіологічні властивості
Вакцина забезпечує активний імунітет проти репродуктивно-респіраторного синдрому свиней, який зберігається не менше ніж 6 місяців.

Вид тварин
Свині.

Показання до застосування
Вакцину застосовують з метою профiлактики репродуктивно-респiраторного синдрому свиней. Вакцина лiкувальних властивостей не має.
У свиней на вiдrодiвлi найбiльш вагомий вплив вiрус чинить на респiраторну систему. Пiд час польових дослiджень у вакцинованих тварин спостерiгалося зменшення захворюваностi на РРСС. кращi показники добового приросту i коефiцiєнт конверсiї корму до кiнця перiоду вiдгодiвлi.
У племiнних свиней вiрус РРСС має найбiльш вагомий вплив на репродуктивну систему. У вакцинованих тварин спостерiгалося значне покрашення репродуктивної здатностi в середовищах, якi були забрудненi вiрусом РРСС, i зменшення трансплацентарної передачi вiрусу пiсля заражения. Вакцина Porcilis® PRRS забезпечує отримання однорiдного та високого iмунного статусу проти вiрусу РРСС у стадi.

Протипоказання
Не вакцинувати хворих тварин. Не застосовувати в стадах, де циркуляція збудника РРСС не підтверджена відповідними діагностичними тестами.

Застереження при застосуванні
Розчиняти вакцину розчинником Ділувак® Форте або вакциною Porcilis® M. Hyo.

Взаємодія з іншими засобами
Porcilis® PRRS можна застосовувати разом  з Porcilis® M. Hyo для свиней на дорощуванні віком від 4-х тижнів.
Наявні дані щодо безпеки та ефективності, у свиней починаючи з З-тижневого віку демонструють, що вакцину можна застосовувати одночасно з Porcilis® Lawsonia та/або Porcilis® PCV М. Нуо. Коли вакцина Porcilis® PCV М Нуо використовується разом із Porcilis® Lawsonia – іх потрібно змішати, водночас Porcilis® PRRS повинна вводитись в інше місце, бажано в протилежний бік шиї. Необхідно ознайомитись з даними щодо використання Porcilis® PCV М. Нуо та Porcilis® Lawsonia перед застосуванням.
У окремих свиней, після одночасного застосування, спостерігалось підвищення температури тіла на 2°С. Температура повертається до норми протягом 1-2 днів. Тимчасові місцеві реакції в місці введення, які обмежуються незначним набряком (максимум 2 см в діаметрі), зазвичай можуть виникати з 5 дня після вакцинації. Ці реакції можуть продовжуватись до 29-го дня після вакцинації. В рідких випадках після вакцинації можуть виникати реакції гіперчутливості.
Немає інформації щодо безпеки та ефективності після введення Porcilis® PRRS одночасно в різні місця з Porcilis® Lawsonia та/або Porcilis® PCV М. Нуо у свиноматок або протягом вагітності.
Інші форми взаємодії, окрім зазначених вище, не відомі. Тому рішення щодо використання інших медичних препаратів до або після вакцинації приймається окремо в кожному індивідуальному випадку.
Застосування інших вакцин необхідно проводити не пізніше ніж за 7 діб до щеплення Porcilis® PRRS або не раніше ніж через 7 діб після неї.

Особливі вказівки при вагітності, лактації
Поросних свиноматок щеплюють лише за умови попередньої вакцинацiї або природної iмунiзацiї при контактi з циркулюючим збудником. Свиноматок, якi були iмунiзованi або перехворiли на РРСС до заплiднення вакцинують на 10-20-й день лактацiї. У неблаrополучних господарствах свиноматок щеплять пiсля опоросу.

Спосіб застосування та дози
Перед введенням флакон добре струшують і доводять до температури 15-25°С Вакцину розчиняють відповідною кількістю розчинника Ділувак® Форте:

Кількість доз вакцини у флаконі Необхідний обє’м розчинника, мл Необхідний обє’м розчинника, мл
для внутрішньом’язового введеннядля внутрішньошкірного введення
10202
25505
5010010
10020020

Вакцину вводять у об’ємі 2 мл внутрішньом’язово за вухом або у об’ємі 0,2 мл внутрішньошкірно за вухом або у ділянці лопатки:

  • поросят щеплюють однократно з 2-тижневого віку;
  • свиней на відгодівлі вакцинують однократно;
  • свиноматок вакцинують (або ревакцинують) за 2-4 тижні до запланованого осіменіння; для підтримання стійкого напруженого імунітету свиноматок вакцинують перед кожною наступною поросністю або з інтервалом 4 місяці;
  • поросних свиноматок щеплюють лише за умови попередньої вакцинації або природної імунізації при контакті з циркулюючим збудником;
  • кнурів імунізують двічі на рік з інтервалом 6 місяців;

Ремонтних свинок з РРСС-негативних стад необхідно вакцинувати до поросності. У неблагополучних пунктах при високому ризику захворювання щеплення усього поголів’я проводять тричі на рік з інтервалом 4 місяці починаючи з 2-тижневого віку.

Вакцинація свиней на відгодівлі комбінацією Porcilis® PRRS з Porcilis® M. Hyo

При внутрішньом’язевій вакцинації свиням на відгодівлі починаючи з 4-місячного віку вакцину Porcilis® PRRS безпосередньо перед введенням можна розчиняти вакциною Porcilis® M. Hyo за наступною схемою:

Porcilis® PRRSPorcilis® M. Hyo
10 доз+ 20 мл
25 доз+ 50 мл
50 доз+ 100 мл
100 доз+ 200 мл

Побічні ефекти
Лабораторнi та польовi дослiдженя:
Пiсля вакцинації можуть спостерiгатися системнi або мiсцевi реакцiї.
При внутрiшньом’язевому введеннi у рiдких випадках (бiльше 1, але менше 10 тварин на 10 000 тварин, якi отримували лiкування) може виникати транзиторна гiпертермiя. У рiдкiсних випадках можутъ бути реакцiї гiперчутливостi, такi як диспное, гiперемiя та апатiя, якi проходять самостiйно протягом декiлькох хвилин.
При внутрiшньошкiрному введеннi утворюєтъся припухлiсть дiаметром до 1,5 см, яка зникає впродовж 14 днiв, а в окремих випадках до 29 днiв. Ця реакцiя свiдчить про правильне введения вакцини.
Пiсляреестрацiйнuй нагляд:
У рiдкiсних випадках можливi реакцii гiперчутливостi, такi як тремор, збудження та блювота, якi проходять самостiйно впродовж декiлькох хвилин. У дуже рiдкiсних випадках (менше нiж 1 тварина на 10 000 тварин, якi отримували лiкування, включаючи окремi повiдомлення) можуть виникати фатальнi реакцiї анафiлактичного типу.

Період виведення (каренції)
Нуль діб.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП
Під час роботи з вакциною необхідно дотримуватися правил особистої гігієни, прийняті при роботі з ветеринарними препаратами. У випадку ін’єкції препарату людині звернутися до лікаря, показавши йому листівку-вкладку або етикетку вакцини.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації
Невикористаний і протермінований препарат утилізують шляхом кип’ятіння або спалювання.

Термін придатності
Вакцину зберiгають у сухому темному мiсцi при температурi 2-8°С.
Пiсля розчинення вакцини розчинником -3 години при кiмнатнiй температурi.
Пiсля розчиненням вакциною Porcilis®M. Нуо -1 годину при кiмнатнiй температурi.

Умови зберігання і транспортування
Вакцину зберігають у сухому темному місці при температурі 2-8°С. 
Після розчинення вакцини розчинником – 3 години при кімнатній температурі.
Після розчиненням вакциною Porcilis®M. Hyo – 1 годину при кімнатній температурі.

Упаковка
Вакцина – скляні флакони з гідролітичного скла типу І з гумовими пробками і кодованими алюмінієвими ковпачками.
Для внутрішньом’язового введення пакують в картонні коробки по 1 або 10 флаконів по 10, 25, 50 або 100 доз
Для внутрішньошкірного введення пакують в картонні коробки по 1 або 5 флаконів по 10, 25, 50 або 100 доз

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника
Інтервет Інтернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, 5831 АН Боксмеер, Нідерланди.

Правила відпуску
Без рецепту.

Додаткова інформація
Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред’явлення рекламацій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.