Порциліс® Порколі Ділувак Форте

Вакцина субодинична проти неонатального ентеротоксикозу свиней.

Склад
Кожна доза вакцини (2 мл) містить Активнодіючі компоненти:
фімбріальний адгезин E. coli       F4ab (K88ab)                                                 ≥ 9,0 log2 титр  в  ІФА1;
фімбріальний адгезин E. coli       F4ac (К88ас)                                                 ≥ 5,4 log2 титр  в    ІФА;
фімбріальний адгезин E. coli       F5 (К99)                                                        ≥ 6,8 log2 титр  в    ІФА;
фімбріальний адгезин E. coli       F6 (987Р)                                                      ≥7,1 log2 титр  в    ІФА;
LT-токсоїд E. coli                                                                                           ≥ 6,8   log2 титр в ІФА.

1 – значення титр було отримано після вакцинації мишей 1/20 свинячої дози.
Ад’ювант:
dl-а-токоферол ацетат – 150 мг.

Фармацевтична форма 
Суспензія.

Імунобіологічні властивості
Вакцина стимулює утворення специфiчних антитiл (активний iмунiтет) проти серотипiв E.coli, якi мiстять фiмбрiальнi адгезини F4ab, F4ac, F5, F6, i/або продукують ЛТ-токсоїд у свиноматок i ремонтних свиней, якi з молозивом передаються до новонароджених поросят (пасивний колостральний iмунiтет). У поросят отриманих вiд вакцинованих свиноматок, захиснi рiвнi антитiл тримаються впродовж 10 тижнiв пiсля народження.

Вид тварин 
Свині.

Показання до застосування
З метою пасивної iмунiзацiї поросят шляхом активної iмунiзацiї свиноматок або ремонтних свиней проти неонатального ентеротоксикозу, що викликаний штамами Е. coli, якi мiстять фiмбрiальнi адгезини F4ab (К88аb), F4ac (К88ас), F5 (К99) або F6 (987Р), i/або продукують ЛТ-токсо]д.

Протипоказання 
Не вакцинувати хворих тварин.

Застереження при застосуванні 
Вакцинувати лише клінічно здорових свиней.

Взаємодія з іншими засобами 
Немає даних щодо безпеки та ефективностi при одночасному застосуваннi з iншими ветеринарними медичними засобами.

Особливі вказівки при вагітності, лактації
Супоросних свиноматок вакцинувати за 8 і 2 тижні до опоросу.

Спосіб застосування та дози
Вакцина вводиться внутрішньом’язово у дозі 2 мл. Оптимальним місцем введення є ділянка шиї за вухом. Перед використанням флакон добре струшують i доводять до температури 15-25°С.

Програма вакцинації
Базовая вакцинацiя: свиноматки/ремонтнi свинки, якi ще не були вакцинованi цим продуктом мають бути щепленi за схемою: перша вакцинацiя у промiжку часу 6-8 тижнiв до запланованої дати опоросу з бустерною (повторною) вакцинацiєю через 4 тижнi.
Ревакцинацiя: одне щеплення в промiжок часу на протязi другої половини наступного перiода супоросностi-найлiпше у промiжок часу за 2-4 тижня до очiкуванного опоросу.

Побічні ефекти
Можливе короткочасне незначне пiдвищення температури тiла тварини в межах 1 °С впродовж першего дня пiсля вакцинацiї. Приблизно у 6% тварин в день вакцинацiї може спостерiгатися зменшене споживання корму та млявiсть. Можливi набряк та почервонiння в мiсцi введения, що тривають до 14 днiв.

Період виведення (каренції)
Нуль днів.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі застосовують ВІП
Пiд час роботи з вакциною необхiдно дотримуватися правил особистої гiгiєни, прийнятi при роботi з ветеринарними препаратами. У випадку iн’єкцiї препарату людинi звернутися до лiкаря, показавши йому листiвку-вкладку або етикетку вакцини.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації
Невикористаний і протермінований препарат, упаковку слід утилізувати відповідно до діючого законодавства України (кип’ятять або спалюють).

Термін придатності
36 місяців. Розкритий флакон використати впродовж 3-х годин.

Умови зберігання і транспортування
Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 2 до 8°С. Не заморожувати.

Упаковка
Вакцина: скляні флакони з гідролітичного скла типу 1 (за Європейською Фармакопеєю) або PET – флакони на 20, 50 та 100 мл, закриті гапогенбутиловою гумовою пробкою та апюмінієвим ковпачком.

Правила відпуску
Застосовувати препарат може лише лікар (фельдшер) ветеринарної медицини.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника
Інтервет Інтернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, 5830 АА Боксмеер, Нідерланди.

Додаткова інформація
Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред’явлення рекламацій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.