Порциліс® PCV ID

Інактивована субодинична вакцина проти цирковірусної інфекції свиней.

Склад
Кожна доза вакцини (0,2 мл) містить:
Активнодіючі компоненти:
протективний антиген ORF2 цирковірусу тип 2 з активністю ≥ 1436 ОА в тесті активності.
Адювант:
dl-a-токоферолу ацетат 0,6 мг; мінеральна олія (рідкий парафін) 8,3 мг.
Додаткові речовини: полісорбат 80, симетикон, натрію хлорид, калію хлорид, динатрію фосфат дигідрат, калію дигідрофосфат, вода для ін’єкцій – до 0,2 мл.

Фармацевтична форма
Емульсія.

Імунобіологічні властивості
Вакцина викликає формування імунної відповіді проти цирковірусу свиней тип 2 через 2 неділі після застосування. Імунітет зберігається впродовж всього періоду відгодівлі (23 тижні).

Вид тварин
Свині.

Показання до застосування
Для активної імунізації свиней з метою зменшення навантаження і розповсюдження цирковірусу тип 2 та попередження проявів цирковірусної інфекції і асоційованих з цирковірусом респіраторних захворювань свиней. Результатом вакцинації є збільшення середньодобових приростів свиней впродовж всього періоду відгодівлі, як результат попередження негативного впливу цирковірусу та асоційованих з цирковірусом захворювань.

Протипоказання
Не вакцинувати хворих тварин.

Застереження при застосуванні
Щеплюють лише клінічно здорових тварин. Вводять внутрішньошкірно.

Взаємодія з іншими засобами
Наявнi данi щодо безпеки та ефективностi, у свиней починаючи з 3-тижневого вiку демонструють, що вакцину можна застосовувати одночасно з Porcilis M1 ID. Porcilis M1 ID повинна вводитись в iнше мiсце. Мiсця введения повиннi знаходитися на вiдстанi не менше 3-х см одне вiд одного.
За комбiнованого введения з вакциною Porcilis M1 ID можлива системна реакцiя у виглядi пiдвищення температури тiла на О,2-2°С. Тварини повертаються до нормально стану за 1-2 доби. У деяких тварин мiсцевi реакцiї можуть сягати 6 см i тривати до 7 тижнiв. Часто в мiсцi введения спостерiгається почервонiння та струпи.
Наявнi данi щодо безпеки та ефективностi, у свиней починаючи з 3-тижневого вiку демонструють, що вакцину можна застосовувати одночасно з Porcilis Lawsonia ID. Побiчнi реакцiї описано у роздiлi «Побiчнi ефекти», у деяких свиней мiсцевi реакцiї можуть сягати 7 см.
Необхiдно ознайомитись з даними щодо використання Porcilis M1 ІD та Porcilis Lawsonia ID перед застосуванням.
Немає iнформацiї щодо безпеки та ефективностi Porcilis® PCV ІD при застосуваннi з iншими ветеринарними засобами. Тому рiшення щодо використання iнших медичних препаратiв до або пiсля вакцинацiї приймається окремо в кожному iндивiдуальному випадку.

Особливі вказівки при вагітності, лактації
Немає даних.

Спосіб застосування та дози
Одну дозу (0,2 мл) поросятам вiком старше 3 тижнiв вводять шляхом внутрiшньошкiрної iн’єкцiї iз застосуванням безголкового спецiалiзованого iн’єктора.
Перед використанням флакони з вакциною пiдiгрiвають до кiмнатної температури (15-25)0С та ретельно струшують. Уникати контамiнацiї та забруднення вакцини.
Схема вакцинацiї
Вакцинують поросят вiком вiд 3 тижнiв, рекомендована ревакцинацiя з iнтервалом в 23 тижнi.
Вакцинацiя комбiнацiею Porcilis® PCV ID з Porcilis® Lawsonia ID
Вакцину Porcilis® PCV ID можна використовувати для розрiдження вакцинного лiофiлiзату Porcilis®Lawsonia ID одразу перед проведениям вакцинацiї у поросят вiком вiд 3 тижнiв за наступною схемою:

Porcilis Lawsonia ID лiофiлiзатPorcilis PCV ID
50 доз10 мл
100 доз20 мл
Для кращого розчинення та правильного застосування препарату, дотримуйтесь наступних правил:
1. Перед використанням Porcilis® PCV ID доводять до кiмнатної температури (15-25)0С та ретельно струшують.
2. Додати 5-10 мл вакцини Porcilis® PCV ID до лiофiлiзату Porcilis® Lawsonia ID та ретельно змішати.
3. Шприцем вiдбирають концентрат iз флакона та перемiщують у флакон з Porcilis® PCV ID. Швидко перемiшують.
4. Використати розрiджену вакцину протягом 6 годин з моменту розрiдження. Невикористанi залишки пiсля 6 годин утилiзують вiдповiдно до вимог мiсцевого законодавства.
Пiсля розчинення та струшування вакцини повиннi бути гомогенною емульсiєю бiлого або близького до бiлого кольору.
Дозування:
Одну дозу 0,2 мл змiшаних вакцин Porcilis® Lawsonia ID та Porcilis® PCV ID вводять шляхом внутрiшньошкiрної iн’єкцiї.

Побічні ефекти
У певної кількості тварин (більше ніж 1 з 10 особин) можуть спостерігатися незначна неболюча припухлість (діаметром до 2 см), яка може зникати і з’являтися знову. У деяких тварин припухлiсть по мiсцю iн’єкцiї може сягати 6,5 см i спостерiгатись почервонiння та/або струпи. Мiсцевi реакції повнiстю зникають протягом 5 тижнiв пiсля введения.

Період виведення (каренції)
Нуль днів.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі застосовують ВІП
При випадковому введеннi препарату людинi негайно звернутись до лiкаря, передавши йому упаковку препарату або листiвку-вкладку, та повiдомити, що препарат мiстить мiнеральну олiю.
Користувачевi:
Цей ветеринарний лiкарський засiб мiстить мiнеральну олiю. Випадкове введения/ самоiн’єкцiя може призвести до сильного болю та набряклостi, особливо, якщо його вводять у суглоб або палець, а в рiдкiсних випадках може призвести до втрати ураженого пальця, якщо негайно не звернутись до лiкаря. Якщо ви випадково ввели цей ветеринарний лiкарський засiб, негайно звернiться за консультацiею до лiкаря, при введеннi навiть дуже невеликої кiлькостi, вiзьмiть листівку-вкладку з упаковкою з собою. Якщо бiль триває бiльше 12 годин пiсля медичного огляду, звернiться до лiкаря повторно.
Лiкарю:
Цей ветеринарний лiкарський засiб мiстить мiнеральну олiю. Навiть, якщо була, випадкова iн’єкцiя в дуже невеликiй кiлькостi цього продукту,- це може спричинити iнтенсивний набряк, що може призвести до, наприклад, iшемiчного некрозу i навiть втрати пальця. Потрiбна негайна хiрургiчна допомога, що може потребувати раннього розрiзу та зрошення областi введения, особливо там, де е ураження пульпи пальця або сухожилля.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації
Препарат із закінченим терміном придатності та невикористаний утилізують шляхом кип’ятіння або спалювання.

Термін придатності
24 місяців. Відкритий флакон із вакциною повинен бути використаний протягом 8 годин.

Умови зберігання і транспортування
Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 2 °С до 8 °С. Не заморожувати! Уникати попадання прямих сонячних променів.

Упаковка
Скляний або пластиковий флакон, що містить 10 або 20 мл, закупорений гумовим корком, запресований алюмінієвим ковпачком, по 1 або 10 флаконів у коробці.

Правила відпуску
Без рецепту.

Назва, місцезнаходження і місце здійснення діяльності власника реєстраційного посвідчення і виробника
Інтервет Інтернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, П.О. Бокс 31, 5830 АА Боксмеер, Нідерланди.

Додаткова інформація
Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред’явлення рекламацій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.