Паракокс®-5

Вакцина жива проти кокцидіозу курей.


Склад
Активнодіючі речовини:
Кожна доза (0,004 мл) вакцини містить наступну кількість спорулярних ооцистів з 5 штамів кокцидій:

Eimeria acervulina HP≥ 500 на дозу
Eimeria maxima CP≥ 200 на дозу
Eimeria maxima MFP≥ 100 на дозу
Eimeria mitis HP≥ 1000 на дозу
Eimeria tenella HP≥ 500 на дозу

Фармацевтична форма
Суспензія.

Імунобіологічні властивості
Вакцина забезпечує захист курчат проти п’яти видів патогенних кокцидій, а саме: Е. acervulina, Е. Е. maxima, Е. mitis і Е. tenella через 14 днів після однократної вакцинації, що триває протягом 42 днів за умов утримання птиці в умовах, що дає змогу рециркуляції ооцист.

Вид тварин
Кури.

Показання до застосування
Застосовується для активної імунізації клінічно здорових курчат проти патогенних для курчат кокцидій, а саме: Е. acervulina, Е. maxima, Е. mitis і Е. tenella.

Протипоказання
Не застосовувати хворій, ослабленій птиці та в стані стресу.

Застереження при застосуванні
Для застосування вакцини спрей-методом до розрiдженої водою вакцини додають харчовий барвник (кошенiль Е 120) або вакцину розбавляють розрiджувачем “Solvent for spray-on-chickens”. Забезпечити птицi доступ до власних випорожнень, оскiльки їх споживання забезпечує рециркулядiю ооцист i формування iмунiтету. Не застосовувати препарати з протикокцидiозними властивостями впродовж чотирьох тижнiв пiсля вакцинацiї.
Для уникнення iнфiкування польовими штамами до формування iмунiтету, поголiв’я переводять, а пташники ретельно дезiнфiкують мiж циклами вирощування. Оскiльки iмунiтет залежить вiд реплiкацiї кокцидiй у травному трактi птицi, через 1-3 тижнi пiсля вакцинацii” у випорожненнях курчат спостерiгаються ооцисти вакцинних штамiв кокцидiй.
Корм, оббризканий вакциною Паракокс®-5, не повинен мiстити протикокцидiозних аrентiв (перед i пiсля вакцинацii). Bci прилади для вакцинацiї повиннi бути досконало очищенi. Не застосовувати у cyxi поїлки.

Взаємодія з іншими засобами
Корм і вода, заготовлені в будь-який період, перед або після вакцинації, не повинні містити протикокцидні агенти, включаючи сульфаніламіди і антибактеріальні препарати з протикокцидіозною дією. Наявність будь-якого чинника, який має протикокцидіозні властивості, може зменшити ефективність вакцинації.

Особливі вказівки під час несучості
Не застосовувати.

Спосіб застосування та дози
Застосовують курчатам однократно з 1-денного віку у інкубаторі спрей-методом або методом оббризкування корму, або випоювання з водою курчатам 3-денного віку.
Метод оббризкування вакциною корму
Кiлькiсть стартерного корму, достатню на 24-48 год. розкладають на чистому паперi або на пластику на пiдлозi пташника. Не застосовують у автоматичних годiвницях та не розкладають оброблений корм безпосередньо пiд лампами нагрiву. Перед застосуванням флакон ретельно струшують впродовж 30 секунд, щоб забезпечити ресуспендування ооцист. Розрiджують вакцину iз розрахунку 5000 доз на 3 л (або 1000 доз у 600 мл) води. Постiйно струшують, щоб досягти повного ресуспендування ооцист у водi. Вакцинну суспензiю рiвномiрно розбризкують по всiй поверхнi корму у виглядi крупних крапель. Перед задаванням обробленого корму, птицю не годують впродовж двох годин. Пiсля згодовування обробленого вакциною корму, переходять на звичайний режим годівлі.
Метод випоювання.
Курчат 1-денного віку саджають в пташник, щоб привчити їх до поїлок. Після досягнення ними 3-денного віку, освітлення вимикають за 7 годин, а для того, щоб птиця відчула спрагу, поїння припиняють за 2 години до імунізації. Поїлки повинні бути чистими, без залишків кормів або дезінфектантів. Після цього вмикають світло і забезпечують подачу води в поїлки.
Вакцину розріджують із розрахунку 1 доза/2-4 мл прохолодної питної води. Підраховують середню кількість птиці і відповідно визначають необхідний об’єм розчиненої вакцини із розрахунку 2-4 мл на птицю.
Флакон з вакциною струшують на протязі 30 с для рівномірного розподілу ооцист. Кiлькiсть доз вакцини визначається з розрахунку кiлькостi поголiв’я птицi.
Спрей-метод
Для застосування вакцини спрей-методом до розрiдженої водою вакцини додають харчовий барвник (кошенiль Е 120) або вакцину розбавляють розрiджувачем, що мiстить ксантанову камедь та барвник для кращого засвоєння.
Розрiджувач
Вакцину розпиляють крупно-крапельним спреєм iз розрахунку 0,21-0,28 мл розбавленої вакцинної суспензiї на одну птицю.
Визначте пропускну здатнiсть розпилювального пристрою в перерахунку на обсяг, що подається на 100 птахiв. Помножте цей об’єм на 50, щоб отримати загальний об’єм розведеної вакцини, необхiдний для 5000 доз (або на 10 для 1000 доз). Щоб отримати ресуспендованi ооцисти для крупно-крапельного спрею, до вмiсту флакона, який мiстить 5000 доз вакцини додають 500 мл розрiджувача та доводять холодною чистою водою до об’єму 1050 мл. Вода повинна бути чистою, свiжою, холодною та не мiстити домiшок. При розведеннi потрiбно впевнитись, що весь вмiст флаконiв добре вимився та ретельно перемiшати суспензiю впродовж 30 с для рiвномiрного розподілу ооцист.
Додайте розрiджену вакцину в резервуар для вакцинацiї та розпилiть на птицю шляхом крупно­-крапельного спрею. Резервуар для розподiлення вакцини регулярно струшують, щоб не допустити осiдання ооцист. Забезпечте ретельне розподiлення вакцини по всiй поверхнi боксу з птицею. Бокси з обробленою птицею на 30 хв залишають в добре освiтленому мiсцi, щоб забезпечити потрапляння вакцини до ШКТ шляхом зкльовування птицею одна з одної крапель вакцинної суспензiiї.
Харчовий барвник (кошенiль El 20)
Вакцину розпилюють крупно-крапельним спреєм iз розрахунку 0,21-0,28 мл розбавленої вакцинної суспензiї на одну птицю.
Визначте пропускну здатнiсть розпилювального пристрою в перерахунку на обсяг, що подається на 100 птахiв. Помножте цей об’єм на 50, щоб отримати загальний об’єм розведеної вакцини. необхiдний для 5000 доз (або на 10 для 1000 доз), i додайте цей об’єм води у вiдповiдну емнiсть (зазвичай вiд 1,0 до 1,5 лiтра для 5000 доз або 200-300 мл на 1000 доз).
Зкльовування вакцииної суспензiї птицею, а отже, i ефективнiсть вакцинацiї, покращуються, якщо до розведеної вакцини перед розпиленням додати харчовий барвник (кошенiль Е 120). Для цього додайте достатню кiлькiсть харчового барвника (кошенiль Е120) у воду, щоб отримати концентрацiю 0,1 % об’єм них, що еквiвалентно 210-280 мкг/птицю. Iнтенсивно струсiть флакон з вакциною впродовж 30 с для рiвномiрного розподiлу ооцист. Додайте весь вмiст флакона у воду i ретельно перемiшайте. Додайте розрiджену вакцину в резервуар для вакцинацiї та розпилiть на птицю шляхом крупно-крапельного спрею. Забезпечте ретельне розподiлення вакцини по всiй поверхнi боксу з птицею.
Резервуар для розподiлення вакцини регулярно струшують, щоб не допустити осiдання ооцист. Бокси з обробленою птицею на 30 хв залишають в добре освiтленому мiсцi, щоб забезпечити потрапляння вакцини до ШКТ шляхом зкльовування птицею одна з одної крапель вакцинної суспензiї.

Побічні ефекти
За умови застосування згідно листівки-вкладки – відсутня. В рідких випадках можуть спостерігатися незначні ураження, спричинені Е. acervulina і Е. tenella (від +1 до +2 за шкалою Джонсона і Рейда) через 3-4 тижні після вакцинації, що не відображаються на загальному станові птиці.

Період виведення (каренції)
Нуль днів.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП
Дотримуватись загальних правил роботи з ветеринарними засобами. Обробку проводити у захисних окулярах та масці. При потраплянні вакцини на шкіру змити великою кількістю теплої води з милом. При потраплянні вакцини в очі, промити великою кількістю теплої води.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації
Невикористаний і протермінований препарат, упаковку слід утилізувати відповідно до діючого законодавства України (кип’ятять або спалюють).

Термін придатності
33 тижні. Розведену вакцину використати одразу після розчинення.

Умови зберігання і транспортування
Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 2°С до 8°С. Не заморожувати.

Упаковка
Пластикові флакони на 1000 і 5000 доз (ds) вакцини, розміщені у картонні коробки (5х4 мл (ml) (1000доз)ds)) і 2х20 мл (ml) (5000 доз(ds)). До вакцини може додаватися шприц-автомат з силіконовою трубкою з спеціальною канюлею.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення
Інтервет Інтернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, 5830 АА Боксмеер, Нідерланди.

Назва та місцезнаходження виробника
Інтервет ЮК Лтд/МСД Енімал Хелс, Уолтон Мейнор, Уолтон, Мілтон Кейнс, Бакінгемшир, MK7 7АДж, Великобританія.
Мерк Шарп енд Дом Енімал Хеле, С.Л. СА, Полігоно Індустріал Ель Монтальво І, С/Цепелін 6,
Парсела 38, 37008 Карбахоса-де-ла-Саграда, Саламанка, Іспанія

Правила відпуску
Без рецепту.

Додаткова інформація
Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред’явлення рекламацій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.

Paracox 5