Кобактан™ЛЦ

Лiкування дiйних корiв, хворих на клiнiчно вираженi мастити, що спричиненi мiкроорганiзмами чутливими до цефквiному.

Склад

1 шприц (8 г) мiстить дiючу речовину:
цефквiном (у формi сульфату) – 75 мг.
Допомiжнi речовини: бiлий м’який парафiн, рiдкий парафiн.

Фармакологiчнi властивостi

АТС vet класифiкацiйний код QJSJ – антибактерiйнi ветеринарні препарати для iнтрацистернального застосування. QJ51DЕ90-Цефквiном.

Цефквiном – антибiотик, який належить до групи цефалоспоринiв IV поколiння. Механiзм дiiї полягає на iнгiбуваннi синтезу клiтинної стiнки бактерiй. Дiє бактерицидно проти грампозитивних та грамнегативних мiкроорганiзмiв (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae i Streptococcus uberis).
Цефкiном стiйкий до дiiї деяких бета-лактамаз, зокрема кодованих Атр-С генами бактерiальноiї хромосоми. При iнтрацистернальному введеннi цефкiном слабо всмоктується в кров, у результатi чого забезпечуючи високi антибактерiальнi концентрацiiї в тканинi вименi.
Пiсля iнтрацистернального застосування концентрацiя цефквiному в молоцi пiд час другого доїння становить близько 2,5 мкг/мл та зменшується до 0,75 мкг/мл за третього доїння. Цефквiном частково (менше 5%) зв’язується з бiлками сироватки кровi та вiдносно швидко (перiод напiввиведення 2-2,5 години) виводиться з органiзму, в незмiненому виглядi, iз молоком та сечею.

Застосування

Лiкування дiйних корiв, хворих на клiнiчно вираженi (гострi) мастити, що спричиненi мiкроорганiзмами (Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus аureus та Escherichia coli) чутливими до цефквiному.

Дозування
Iнтрацистернально.
Перед застосуванням препарату, з ураженої чвертi видоюють та дезiнфiкують очищувальною серветкою шкiру дiйки. Пiсля чого увесь вмiст шприца обережно вводять в канал дiйки ураженої чвертi. Препарат вводять тричi пiсля доїння з iнтервалом 12 годин. Пiсля введения розподiляють введений вмiст шляхом масажу вименi i дiйки.

Протипоказання
Не застосовувати тваринам iз пiдвищеною чутливiстю до цефквiному та пенiцилiнiв.
Не застосовувати очищувальнi серветки якщо на дiйцi є пошкодження.

Застереження
Побiчна дiя
В рiдкiсних випадках можлива реакцiя гiперчутливостi – анафiлактичного типу.

Особливi застереження при використаннi
Препарат застосовують iз урахуванням спектру чутливостi збудникiв та епiзоотологiчної ситуацiї в господарствi. Нерацiональне застосування цефалоспоринiв може призвести до виникнення крос-резистентностi у збудникiв маститу.
Не застосовувати один i той же шприц двiчi. Шприци iз залишками препарату пiдлягають утилiзацiї.

Застосування пiд час вагiтностi, лактації
Препарат застосовується пiд час лактацiiї. Iнформацiї про негативний вплив на плiд у великої рогатої худоби немає. При запусках та в сухостiйний перiод застосовують iншi препарати.

Перiод виведення (кapeнцii)
Забiй тварини на м’ясо дозволяють через 4 доби пiсля останнього застосування препарату. Споживання молока дозволяють через 5 дiб пiсля останнього застосування препарату. Отримане, до зазначеного термiну, м’ясо та молоко утилiзують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно вiд висновку лiкаря ветеринарної медицини.

Спецiальні застереження для осiб i обслуговуючого персоналу
Необхiдно дотримуватись загальноприйнятих правил роботи iз ветеринарними препаратами. Пенiцилiни i цефалоспорини можуть спричиняти алергiйнi реакцiї, в тому числi перехреснi. Тому до роботи з препаратом не допускаються особи з гiперчутливiстю до пенiцилiнiв/цефалоспоринiв. При виникненнi алергiйних реакцiй негайно повiдомте лiкаря, показавши йому листiвку-вкладку або етикетку препарату.

Форма випуску
Шприци з полiетилену, по 8 г, з пластиковими ковпачками, упакованi в алюмінієві пакети коробки з очищувальними серветками по 3, 15, 20 або 24 шприци.

Зберiгання
Сухе, темне, недоступне для дiтей мiсце при температурi вiд 2°С до 25°С. Не заморожувати.
Термiн придатностi – 24 мiс.

Лише для ветеринарної медицини!

Власник ресстрацiйноrо посвiдчення

Iнтервет Iнтернешнл Б.В.
Вiм де Корверштраат 35,
5831 АН Боксмеер,
Нiдерланди.
Intervet Iпternatioпal В.У.,
Wim de Korverstl’aat 35,
5831 AN Boxmeer,
The Netl1erlands.

Виробник готового продукту
Iнтервет Iнтернешнл ГмбХ,
Фельдштрассе 1а,
85716 Унтершляйсхайм,
Нiмеччина

Iнтервет Iнтернешнл Б.В.
Вiм де Корверштраат 35,
5831 АН Боксмеер,
Нiдерланди.
Intervet International GmbH
Feldstrasse 1a,
85716 Unterschleissheim
Germany

Intervet International В.V.
Wim de Korverstraat 35,
5831 AN Вохmееr,
The Netherlands.

Cobactan LC