Свині

sectionnamesectiondescription
3ynpeвo™ 4%препарат пролонгованої дії
Ділувак® ФортеЗабезпечує розчинення вакцин перед проведенням вакцинації свиней ін’єкційним методом та підсилює імунну відповідь завдяки ад’ювантним властивостям
М+ПАК™Застосовується для активної імунізації свиней на відгодівлі проти Mycoplasтa hyopneuтoniae, знижує інтенсивність та частоту ураження легень при ензоотичній пневмонії у свиней
Панакур АквасолПрофілактика та лікування свиней при ураженні шлунково-кишковими нематодами
ПГ 600®Для індукції статевого циклу, діагностики поросності, збільшення кількості поросят за низької плодючості свиноматок і ремонтних свинок
Порциліс® AR-T DFВакцина призначена для захисту проти клінічних проявів прогресуючого атрофічного риніту у поросят, що забезпечується шляхом пасивної імунізації потомства при споживанні молозива вакцинованих препаратом Порциліс® AR-T DF свиноматок
Порциліс® M1 IDЗ метою активної імунізації свиней на відгодівлі та дорощуванні проти Mycoplasma hyopneumoniae
Порциліс® PCVДля активної імунізації свиней з метою зменшення навантаження і розповсюдження цирковірусу тип 2 та попередження проявів цирковірусної інфекції і асоційованих з цирковірусом респіраторних захворювань свиней
Порциліс® PCV IDДля активної імунізації свиней з метою зменшення навантаження і розповсюдження цирковірусу тип 2 та попередження проявів цирковірусної інфекції і асоційованих з цирковірусом респіраторних захворювань свиней
Порциліс® PCV M. HyoДля активної імунізації свиней проти цирковірусу свиней тип 2 та Mycoplasma hyopneumoniae.
Порциліс® АППАктивна імунізація поросят після відлучення з метою контролю плевропневмонії, яка спричинена A. Pleuropneumoniae
Порциліс® БегоніяВакцина призначена для активної імунізації різновікових груп свиней проти хвороби Ауєски
Порциліс® ГлассерВакцина nризначена для активної імунізації різновікових груn свиней з метою захисту проти клінічних nроявів хвороби Глассера (гемофільозноrо полісерозиту), шо виникає за інфікування Haemophilus parasuis серотипу 5, а також для nасивної імунізації nотомства вакцинованих свиноматок та підсвинків з метою полегшення клінічних проявів та зниження смертності за
інфікування Haemophilus parasuis сератипів 4 і 5
Порциліс® ЕріДля активної імунізації свиней з метою профілактики бешихи
Порциліс® Ері+ПарвоДля активної імунізації свиней проти бешихи та парвовірусної інфекції
Порциліс® КоліКлосВакцина стимулює утворення специфічних антитіл (активний імунітет) проти серотипів E.coli, які містять фімбріальні антигени К88аЬ, К88ас, К99, 987Р, і/або продукують ЛТ-токсин , та СІ. perfringens типів С і А у свиноматок і ремонтних свиней, які з молозивом передаються до новонароджених поросят
Порциліс® ПарвоДля імунізації свиноматок та ремонтних свинок з метою захисту ембріонів від парвовірусної інфекції
Порциліс® Порколі Ділувак ФортеЗ метою пасивної імунізації поросят шляхом активної імунізації свиноматок або ремонтних свиней проти неонатального ентеротоксикозу, що викликаний штамами Е . coli, які містять адгезивні антигени К88аЬ, К88ас, К99, 987Р, і/або продукують ЛТ-токсин
Порциліс® РРССВакцину застосовують з метою профілактики репродуктивно-респіраторного синдрому свиней
РегуматТМЗастосовується для синхронізації еструсу у ремонтних свинок з метою введення їх в групи основних (племінних) свиноматок, а також синхронізує перший еструс у свиней після відлучення поросят
УнісолвПрепарат застосовується для розчинення ліофілізованих вакцин перед проведенням вакцинації